Indulj el egy úton...

Kíváncsi Túrázó

Sisa Pista nyomában

2020. október 02. - Indulj el egy úton

 

A Nagy-völgyben

 

Az utolsó nógrádi betyár, Sisa Pista - eredeti nevén Benkó István - 1846-ban született a Nagylóchoz tartozó Zsunypusztán. 
A hírhedt betyár több szállal kötődött a börzsönyi hegyekhez, völgyekhez. A hagyomány szerint cimboráival sokszor itt rejtőzött el a törvény elől. 
Juhászbojtárként dolgozott a keresztapja mellett, amikor a nyájból eltűnt, vagy elloptak 12 birkát, amiért a keresztapja őt okolta és átadta a pandúroknak, akik kegyetlenül megkínozták. Kölönösen a nógrádsipeki Balázs Sándor tűnt ki a kegyetlenkedésével, aki az akkor 22 éves fiatalembert a lábánál fogva egy gerendára felkötöztette, majd mivel az nem akarta a "bűnét" bevallani, a szöges csizmája talpával annak a fejét kezdte el rugtosni, miközben erősen szidalmazta. Akkor Sisa Pista megfogadta magában, hogy bosszút fog állni, ha lehetősége lesz rá.
Ezután is juhászbojtárnak szegődött el, ahol szintén megvádolták azzal, hogy miatta tűnt el néhány birka. Ezért 1 év börtönbüntetésre itélték, aminek a letöltése után néhány társával együtt a betyáréletet választotta, nevét több vármegye rettegte. Állítólag csak a vagyonos embereket fosztotta ki, a szegényeket nem bántotta. 1873-ban állt bosszút egykori megkínzóján - az akkorra már a pandúrok közül a kegyetlenkedései miatt kicsapott Balázs Sándoron - akinek levágta a fejét. Hajtóvadászat, vérdíj, statárium, majd végül elfogták és 21 év börtönbüntetésre itélték. Szabadulása után Nógrádverőcén, Nagyorosziban, majd Bernecén élt. Mivel a Börzsöny minden rejtekét és a betyárcsínyeket is ismerte, a környező erdők birtokosai vadőrként alkalmazták. Jó útra tért, megszelídülve, vadőrként hűségesen szolgálta gazdáit a Börzsöny menti falvakban.  Az utolsó nógrádi betyár 1910-ben Bernecén halt meg, ott van eltemetve a templom közelében lévő öreg temetőben. 
Utolsó útjára hatalmas tömeg kísérte el. Az akkori munkáltatója, Szokoly Alajos - egykori olimpikon - fényesen temettette el, cigányzene hangjai mellett és az utolsó kívánsága szerint eljátszották a koporsójánál kedvenc nótáját: 
"Szomorú fűz hervadt lombja
Ráhajlik a sírhalmomra..."
Szép helyszínt választott magának a híres betyár a bujdosáshoz, majd a börtönévek után a becsületes élethez is. Erről magunk is meggyőződhetünk, ha végigsétálunk, vagy végigbiziklizünk a Bernecebarátiból induló Nagy- völgyön.
A Nagy-völgyi patak, ennek mentén haladtunk

 

Az út fölé borulú faágak sok helyen hűs árnyékot biztosítanak az erős napsütésben is.
Térképek a területről
Az út elején, Bernececebaráti közelében található ez a "Máriácska"
A Nagy-völgy mentén hatalmas legelőket és réteket találunk, melyek egykor a faluból kihajtott jószágokat látták el takarmánnyal.

 

Ennek a  hajdani rétnek a neve: Bábaasszony rétje
Több helyen is láthatóak a 16 millió évvel ezelőtti vulkáni működés maradványai.
Esőbeálló és erdei pihenő
A Kalakocs erdei pihenőnél
Remek hely volt az ebédünk elfogyasztásához: mellettünk a patak csordogált, a fák árnyékot adtak, pad, asztal, ennyi elég is a túrázóknak. :)
A Kalakocs pihenő - itt még nyársalni és bográcsozni is lehet.
Kalakocs - nagyon tetszik ez a szláv eredetű váv, melynek jelentése: hólyagfa. A hólyagfa egy melegkedvelő cserje, a termése valóban hólyagszerű. :)
Erdei hangulat
Az Oszlopó-forrásnál
Ez a forrás most csak lassan, de azért folyamatosan csordogált.
"Dr. Báró Korányi Frigyes orvostanár emlékére állíttatta a Budapesti Orvosok Természetjáró Egyesülete, 1931"
A Nagy-völgy bal oldalán kezdődik a 2 km hosszú Sisa Pista tanösvény. Mi ezt most kihagytuk, mert kerékpártúrára készültünk, ez az ösvény pedig néhol nagyon meredek és csak gyalogosan járható. Aki gyalog jár erre, annak azonban érdmes végigjárni, mert az útvonalon ismerkedhetünk a 16 millió évvel ezelőtti Ős-Börzsöny vulkán kőzeteivel és láthatjuk Sisa Pista barlangját is.
A terület értékét növelik a lefolyástalan, kisebb vízzáró rétegeknek köszönhetően kialakult állandó álló vízfelületek, a Tólakok.
Betyárkút pihenőhely
Sisa Pista a többi betyárral együtt ide járt friss vízért a hagyomány szerint.
Sisa Pista

1876-ban a lipótvári királyi fegyintézetben így írták le a külsejét: "Nagysága: 175 cm, haja: szőke, homloka: magas, szemöldöke: szőke, szeme: kék, orra: rendes, szája: szabályos, fogai: épek, bajusza: szőkés, álla: kerek, különös ismertető jelei: bal térdén egy ér forrás” (forradás), foglalkozása: juhász (fegyveres rabló), veszélyes, dacos és engedetlen."  - forrás Wikipédia

A "sisa" a palóc területen csintalan, vásott gyereket jelent.
Itt gondoltak a kerékpárosokra is ...
Sisa Pista is ezt a patakot látta.
Képzeljük ide a betyárokat! :)
A táj csodálatos, de az út köves, kifelé a faluból enyhén, bár folyamatosan emelkedik, visszafelé pedig lehet jó rázkódósan gurulni.
Bernecebaráti temploma a falu feletti kisebb dombon, ennek a közelében találjuk a régi temetőt.
Sisa Pista sírhelye.
tt nyugszik a fogadott fia is. 
A jó útra tért betyár 1901-ben vette feleségül az érsekvadkerti Kürtössy Máriát és  örökbefogadta a hölgy 13 éves fiát. 
"Itt nyugszik Istenben boldogult Benkó István. Élt 62 évet. 1910.N/november/ 15."
Én ugyan úgy látom, hogy a korabeli sírkőfaragó az 1911-es évet véste bele a síremlékbe, de a hivatalos halotti anyakönyv szerint a halál időpontja 1910. Ugyanebben az évben halt meg tüdővészben az örökbefogadott fia is. Nem lehetett könnyű éve a feleségének...
Bernece és Baráti egy 1780-ban készült térképen.
Bernecebaráti ennek a 2 falunak az egyesüléséből jött létre 1928-ban.
Bernece  szláv eredetű szó, sáros, agyagos helyet jelent. Baráti is szláv eredetű kifejezés, ennek ellenére magyar eredetű a névadás: barátoké. 
A templom melletti dombon lévő Golgota mellől messzire lehet ellátni az Ipoly irányában. A Templomhegy a bronz- és a vaskorban is lakott település volt, melyet födsánccal vettek körül, ennek a nyomai mai is láthatóak.
Kilátás a Nagy-völgyre és a Börzsönyre a Templomhegyről.
 
Mi szeptemben közepén, egy hétvégi napon ismerkedtünk a Nagy-völgy vadregényes látnivalóival. 10 éve már gyalog végigjártuk ezt a völgyet, akkor 
egy hosszabb gyalogtúra részeként jártunk itt: Nagyoroszi - Drégely vára - Nagy-völgy - Bernecebaráti - Kemence. 
 
Az ősz folyamán érdemes meglátogatni ezt a csodaszép völgyet kerékpárral, de akár  gyalogosan is, hiszen már nem kell attól tartanunk, hogy betyárokkal találkozunk itt! :)