Kíváncsi Túrázó

Divény vára, melynek egyik ablakából Balassa Imre, a hírhedt rablólovag kidobta a feleségét

2017. szeptember 20. - Indulj el egy úton

Nézzük meg a divényi várat! Tudod, aminek az ablakán az egyik izgága Balassa kidobta a feleségét! - javasoltam a férjemnek az egyik szabad szombat délutánunkon. 

Elgondolkodott, én pedig nem értettem a töprengése okát. Esetleg elképzelte, hogy miféle viszonyok lehettek a múltban, amikor még egy feleséget is ki lehetett dobni az ablakon? Csak nem, mint lehetőséget latolgatta? Persze büntetlenül, következmények nélkül ezt még a középkorban sem lehetett megtenni, bármennyire nagyhatalmú uraság is volt az illető!

Az én férjuram hangosan mindenesetre csak ennyit mondott: de annak a várnak már nincs is ablaka! 

Na, igen, már csak az ablakok helyei láthatóak ennek a hatalmas várnak a monumentális falainál. Ezt is a császári csapatok robbantották fel - mint oly sok más felvidéki várunkat is -, de ennek a várnak a vesztét egy magyar főúr, Balassa Imre hatalmaskodásai és garázda tettei okozták.

Pedig a vár hosszú évszázadokig védte a magyar királyságot, a felvidéki bányavárosokat. IV.Béla király rendelte el az építését a tatárjárás után a Divény település feletti meredek, sziklás hegy tetejére, írásos források 1329-ben említik először.

Ahogyan a történelem szerencsekereke forgott, úgy váltakoztak a várat birtokló tulajdonosok is.

Divény eredetileg a Kacsics nemzetség birtoka volt, de mivel az ebből a nemzetségből származó Simon bán részt vett 1213-ban Gertrúd királyné meggyilkolásában, ezért II. András király elkobozta a Kacsicsok birtokait és Divényt a Tomaj nemzetségből származó II. Dénes tárnokmesternek adományozta. 

Öröklések útján a 14. század elején már a Losoncziak birtokában van a terület, de mivel ők nem hódoltak be a Felvidéket uraló Csák Máténak, ezért a várat a kiskirály hívei felgyújtották. A Losoncziak által újjáépített várat 1451-ben a husziták foglalták el és csak 1462-ben került vissza a tulajdonosokhoz. A Losonczi család részt vett azonban a Mátyás király elleni erdélyi felkelésben 1467-ben, ezért a király elkobozta tőlük Divény várát és azt Nádasdy Ongor Jánosnak adományozta, akinek egy örökösödési szerződése alapján a Balassák jutottak a birtokhoz. 1548-ban már Balassa Menyhért szerepel a helység földesuraként. 

A törökök előrenyomulásának megakadályozására az országgyűlés az 1559. évi XXIII. törvénycikkben elrendelte a végvárak megerősítését. Ekkor épült a felső vár bejáratát védelmező olaszbástya. A megerősítés ellenére 1575-ben Hasszán budai pasa elfoglalta a várat, amelyet mintegy 300-an védtek. Az óriási túlerővel szemben hősiesen küzdöttek a várvédők és nagy veszteségeket okoztak a törököknek, akik emiatt  vár elfoglalása után minden elfogott katona fejét levágták, kopjára tűzték és kirakták a vár bástyáira. Egyetlen harcos tudott csak elmenekülni, ő vitte el a hírt urának, Balassa Jánosnak a vár elestéről. Így lett Divény a török hódoltság legészakibb végvára, tovább a törökök már nem terjeszkedtek. 1593-ban Fülek visszavétele után a divényi várat is visszafoglalták a töröktől. A magyar csapatokat Balassi Bálint vezette. 1602-ben az országgyűlés elrendelte a vár helyreállítását és ismételt megerősítését. 

1605-ben Bocskai hadnagyai foglalták el a várat, de a következő évben a kassai gyűlés határozata értelmében vissza kellett adniuk a Balassáknak. 

A XVII. század közepén a várat a hírhedt Balassa Imre örökölte meg, ezzel és a hozzá tartozó településekkel ő lett az akkori Nógrád vármegye legnagyobb birtokosa. Még a török hódoltsági területhez tartozó Csanád megyében is voltak birtokai, de Balassa Imre megoldotta, hogy az ottani jobbágyaitól is behajtsa a neki járó jussot. Végvári katonákból toborzott szabadcsapatokat, akiknek a tagjai megkapták a behajtott javak felét. Ezek a csapatok keresztülvágtattak a török területeken és a Makó környéki falvak lakóitól elhajtották a jószágaikat. Seregei megtámadtak egy török kereskedelmi szállítmányt is, megszegve ezzel a vasvári békét.

A divényi várban folyamatos volt a dorbézolás, tivornyázás. Egy ilyen alkalommal még a feleségét, Lippay Borbálát is kidobta az ablakon, aki menten szörnyethalt. 

Ezt már Wesselényi Ferenc nádor sem tűrhette tovább, 1665-ben Balassa Imrét Kassára idézte és 32 vádpontban találta bűnösnek, Pozsonyban börtönbe záratta, ahonnan Balassa Imre az év végén megszökött és tovább folytatta garázda életmódját. 

Folyamatosan összetűzésbe keveredett a szomszédos nagybirtokosokkal. 1666-ben szegénylegényekből, csavargókból, a falvak jobbágyaiból verbuvált hadsereget és ezzel a 2000 fővel megrohamozta a szomszédos Gács várát, ami akkor a Forgách család birtoka volt. Kirabolták a várat, a vár környéki falvakat lakóinak állatait elhajtották, amit nem tudtak elvinni, azt elégették, felgyújtották. A nép bizony sokszor esett áldozatul a nagyurak hatalmi harcainak.

Ezek után Wesselényi nádor 6000 fős sereg élén maga indult Divény ellen, Balassát elfogta, Murányban, majd később Pozsonyban elzáratta, de Balassa Imrét a perújítás után felmentették, ám a divényi várába már nem költözhetett vissza, oda császári őrséget rendeltek. Azt viszont megengedte I.Lipót császár a hírhedt grófnak, hogy a várhegy alatt egy várkastélyt építhessen, mely 1670-re el is készült. Balassa Imre ott is folytatta a garázdaságait, valóságos réme lett a környéknek. Színleg kibékült a vár német parancsnokával, meghívta magához lakomára a tisztjeivel együtt, leitatta, majd megölte őket. A németek ruháit felvéve könnyen vissza tudták foglalni a várat. Ezzel ismét magára haragította a bécsi udvart és 1679-ben ismét megostromolták Divény várát, Balassa Imrét elfogták, minden vagyonát elkobozták és csak a nagybefolyású pártfogóinak köszönhette, hogy később kiszabadult, nem börtönben kellett leélnie a hátralévő éveit. 1683-ban Tállyán halt meg. 

Divény várát az 1679-es ostrom után a császáriak felrobbantották, azóta rom. A vár és a várkastély 1686-ban a Zichy grófok tulajdonába került, de a várat már nem építették újjá.

Divény Szlovákiában, Losonctól 20 km-re, északi irányban található. A település felé közeledve a vár monumentális romjai már messziről láthatóak. Belépve a területére és a hatalmas falak között járva érzékelhető és elképzelhető, hogy milyen hatalmas erősség is volt ez valamikor. A várból nagyon szép kilátás nyílik a környékre. A vár területén jelenleg állagmegóvási és rekonstrukciós munkákat is végeznek, de szabadon látogatható.

A vár alatti várkastélyt néhány éve uniós támogatással nagyon szépen felújították, most múzeum működik benne. A különböző termeiben sokféle kiállítást tekinthetünk meg: régészeti, helytörténeti, geológiai, népművészeti, bányászati, vadászati, ásványtani, kerámia és még egy rovartani kiállítást is.

Amennyiben nyári melegben látogatunk el Divénybe, akkor érdemes felkeresni a vártól csak 3 km-re lévő Rózsaszállás /Ruzina/  víztározóját, remek, tiszta a vize, jót lehet úszni benne.

A divényi vár és a várkastély megtekintése után érdemes ellátogatni a csak 15 km-re található Gács településre /Halič/ és megnézni a felújított gácsi Forgách kastélyt, amelyben most szálloda és étterem működik. Gácsfalu /Stara Halič/ gótikus temploma a XIV. században épült, figyelemre méltóak a szépen megmaradt freskói és a fa harangtornya.  

img_6219.JPGDivény /szlovákul Divín/ vára img_6218.JPGA vár bejárataimg_6107.JPGA vár makettje a várkastély múzeumában. img_6229.JPGA vár felrobbantása után is megmaradt néhány hatalmas várfal.
img_6225.JPGA felrobbantott vár megmaradt falai img_6258.JPGA vár falai egy méternél is szélesebbek.
img_6325.JPGA robbantás utáni égésnyomok még most is láthatóak.img_6249.JPGA várba vezető "lépcső" - itt óvatosan kell lépkedni! img_6241.JPGA belső vár, a lakótorony megmaradt falai.img_6335.JPGRészlet a palotából - van itt még sok ablak, ezek egyikéből dobta ki a feleségét Balassa Imre.

img_6329.JPGNapsütötte várfalak.img_6262.JPGA palota maradványaiimg_6345.JPG

img_6239.JPG

img_6264.JPG

img_6365.JPGA vár bástyái, ahová a mintegy 300 várvédő levágott koponyáját tűzték ki a törökök. img_6272.JPGA külső várfal
img_6259.JPGKilátás a várfal tetejéről.img_6260.JPGDivény település a vár alatt.
img_6320.JPGA távolban a rózsaszállási víztározó, remek fürdési lehetőség a nyári hőségben. Előtérben a Vajszínű ördögszem, jól érzi magát a romokon.img_6280.JPGAz olaszbástya régészeti feltárásaimg_6355.JPGAz olaszbástyaimg_6307.JPGA rozsdafarkú otthon van a várban.img_6413.JPGManapság is küzdelem zajlik a várban, legalábbis a madárvilágban. A várfal tetején a vörös vércse figyel éberen, zsákmányra vár, a rozsdafarkúnak nagyon ügyesnek kell lennie, ha életben akar maradni!img_6376.JPGAz őrszem, a vörös vércseimg_6428.JPGHatalmas mennyiségű követ szedtek ki a romok közül, ezeket majd idővel felhasználják a várfalak megerősítésére.img_6429.JPGIlyen volt a vár a XVII. században. img_6196.JPGA XlV. században épült plébániatemplomot 1659-ben bővítették ki, erősítették meg a falait.

img_9649.JPG1761-ben készített szép napóra látható a templom melletti plébánia épületének falán.img_6198.JPGA község középső részén, a plébániatemplommal szemben található ez a hangulatos borozó, emellett lehet a várhoz felsétálni.img_4762_1.JPGAz 1670-ben épített várkastély. Az utóbbi évtizedekben sokáig volt romos állapotban, a műemléki rekonstrukció 2015. májusában fejeződött be. 
img_4764.JPGKözvetlenül a várhegy alatt található a várkastély.
img_6056.JPGA várkastély hangulatos belső udvara.img_6191.JPGA várkastély 1670-ben 6 hónap alatt épült fel, ami becsületére vált a korabeli épőtőmestereknek.
img_6077.JPGA Balassa család címere: A pajzs vörös mezőjében lévő szárnyas sárkány azért került a Balassák címerébe, mert állítólag az egyik ősük mentette meg a sárkány garázdálkodásaitól, rémtetteitől Nógrád vármegye népét. Néhány Balassa garázdálkodását is egy mesebeli alaknak kellett volna megfékeznie...img_4749.JPGA várkastély múzeumának nyitvatartása. Hétfő kivételével minden nap látogatható, ebédidőben zárva tartanak. Záróra előtt 1 órával érkezzünk, mert utána már nem lehet belépni. A látogatás vezetővel történik, óránként indulnak a csoportok. Mi szombaton délután 17 órakor értünk oda, a vezetőnk egy kedves, segítőkész szlovák fiatalember volt. Magyarul csak néhány szót tudott - mi is kb. annyit szlovákul - de beszél németül, angolul. A kiállítási anyag egyébként érdekes, nem kell hozzá sok magyarázat. img_6087.JPGBalassi Bálint portréja a múzeumban. A költő sokszor járt a divényi várban, az 1593. évi visszafoglalást is ő vezette.img_4783.JPGDivény várának monumentális romjai a rózsaszállási víztározó felől nézve.

 

img_6048.JPGLosonc felől érkezve, már messziről látható az impozáns méretű vár.

 

dsc_0482.JPGA felújított Forgách kastély Gács település központjában. Ezt támadta meg a garázda Balassa Imre 2000 fős serege, kirabolták, majd fel is gyújtották. Érdemes megnézni kívül, belül nagyon impozáns az épület.dsc_1227.JPGEgy ilyen vártúrázós, tartalmas nap után érdemes betérni a Forgách Kastély kávézójába egy kis beszélgetésre, teázásra, kávézásra.img_6343.JPGMi sokáig elbóklásztunk a vár falai között, eltöprengve azokon az eseményeken, amelyek az elmúlt évszázadokban ezek között a falak között történtek.

Milyen különleges is az élet! A XVl. század mozgalmas éveiben, amikor a csaták, a harcok egymást követték, a hódoltsági területen, a végvárakban nem szűnt meg a szerelem. Ezt bizonyítja a Palatics kódexben talált Madzsari türki (Magyar dal), amely éppen Diványben íródott. 

Palatics kódex: ez egyetlen, 152 lap hosszúságú kézirat, 1588-89-ből. Egy feltehetőleg magyar
származású de muszlim hitre áttért renegát írta, így a magyar nyelvű szövegek is arab betűvel olvashatók.

"Divinyi Mehmed:
Madsari türki

Fekete szemű, szeműdükű,
Szeretlek én, tes megszeress,
Narancs csecsű, kesken derekű,
Szeretlek én, tes megszeress.

Éjjel-napval eszembe vagy,
Kérlek téged, engem ne hagy,
Ó mely fénes orcájú vagy,
Szeretlek én, tes megszeress.

Melykor nem lát téged szemem,
Elvész ottan mind ürümem,
És elhervad mind tetemem,
Szeretlek én, tes megszeress.

Azok dicsíretes legyen,
Vagy lyán vagy menyecske legyen,
Kit szeretsz, szeretűd legyen,
Szeretlek én, tes megszeress.

Se élhetem, se halhatom,
Se ülhetem, se járhatom,
Se ehetem, se ihatom,
Szeretlek én, tes megszeress.

Kegyelmedtül én jót várok,
Mint ebecskéd, után járok,
Vagy élek avagy meghalok,
Szeretlek én, tes megszeress.

Egy divínyi ezt megírta,
Meddig az eszivel bírta,
Az szerelmet hogy forgatta,
Szeretlek én, tes megszeress."

Mindenkinek izgalmas, történelmi visszatekintős várlátogatást kívánok! :)

A bejegyzés trackback címe:

https://kivancsiturazo.blog.hu/api/trackback/id/tr2012828784

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kukaberci 2017.09.23. 09:44:58

A boldog békeévekben itt tartóztattak le és tartottak fogva a testvéri csehszlovák határőrök, hogy át akarok szökni Ausztriába... :-))
Mert gyalog kutyagoltam a kerítés mellett túraruhában, fényképezőgéppel és térképpel felszerelkezve...

Kíváncsi Túrázó 2017.09.23. 16:51:58

@kukaberci: Szia! Köszönöm, hogy elolvastad az írásomat! :) Szép emlékeid lehetnek...:D
Nem Dévénynél tartóztattak le?
Dévény van az osztrák határ mellett, Divény Losonc közelében található, 250 km-re keletre az osztrák határtól.

kukaberci 2017.09.23. 18:06:11

Szép emlékeim vannak, tényleg. :-)) És igazad van, Dévény. Némelyiket keverem, egyetlen betű, aztán az ország másik végébe kerül ettől...

Mindenesetre egy darabig eltartott, amíg lenyomoztak - a legrosszabb az volt, hogy nem értették meg, pesten felszállok a bécsi gyorsra (akkoriban azért ez már lehetséges volt), és ha kint leszállok, nem jövök vissza. Ehelyett fixen állították, hogy a szögesdróton akarok átmászni, a gyepűn szaladgálni az őrtornyok között, végül a Dunán átúszni...

Kíváncsi Túrázó 2017.09.23. 19:05:17

@kukaberci: Jaj, az olyan egyszerű lett volna, felszállni a bécsi gyorsra! :D
Túranadrág, fényképezőgép, térkép - na, ettől jogosan valami kommandósnak nézhettek :D

zalcsi6 2017.11.14. 09:07:16

Hangulatos borozó- cseh klaster sörös napernyővel. :)

Kíváncsi Túrázó 2017.11.14. 09:23:22

@zalcsi6: Szia! Jé, most ismét megnéztem a fotómat, tényleg Klaster napernyőjük van!:D A borozó valóban nagyon hangulatos, finom boraik vannak. :) Tetszett az előtte lévő, fatörzsből kialakított biciklitartó is.
Köszönöm, hogy elolvastad az írásomat! :)

zalcsi6 2017.11.14. 09:52:42

Érdekesek az írások, a képek is nagyon jók. Klaster sört csak onnan ismertem meg, hogy múltkor az Ostravai-i Albert bolthálózatban vettem pár üveggel 8 koronáért barna sört (akciós volt, betétdíjjal). Amúgy csapolva még nem ittam sehol Csehországban, eddig a szlovákoknál sem láttam.

Kíváncsi Túrázó 2017.11.14. 14:38:33

@zalcsi6: Óh, nagyon szépen köszönöm! Örülök, hogy tetszett! :) Én egyébként nem ismerem a söröket. :D Ha van lehetőség, akkor inkább 1 pohár bort kóstolok, mint tettem ezt Divényben is, a vár alatt. :)