Kíváncsi Túrázó

Rejtett kincsek Gömörben

2017. augusztus 04. - Indulj el egy úton

 Amikor megláttam a Gombaszögi Nyári Tábor programjai között, hogy az egyik lehetőség egy gömöri templomtúra, azonnal tudtam, hogy oda nekünk mennünk kell! Régóta érdekelnek a felvidéki templomok, de sokszor nehéz megoldani azt, hogy be lehessen menni és alaposan nézelődni lehessen bennük. Ezek a templomok általában a szertartások alkalmával vannak nyitva, akkor pedig nem illik ott járkálni, fotózgatni. 

Most viszont alkalom kínálkozott 5 templom megtekintésére, Szakálos Éva művészettörténész szakavatott vezetésével. Erre a túrára azóta is úgy emlékszem vissza, mint az "Áhhhh - túra", ugyanis a résztvevők - velem együtt - minden templomba belépve önkéntelenül is  így kiáltottak fel a meglepetéstől és a csodálkozástól.

Gömörben, Rozsnyó környékén sok templom rendelkezik olyan freskókkal, amelyek évszázadokig rejtve maradtak a nagy nyilvánosság elől, pedig meglepően gazdag, színvonalas freskóegyütteseket találunk bennük.

A gömöri települések a XIV. század első felében indultak erőteljes fejlődésnek, köszönhetően az itteni nemesérc- és a vasbányászat megindulásának. Károly Róbert 1327. évi bányarendeletében a bányabér 1/3-át átengedte annak, akinek a birtokán volt a bánya, ezzel jelentősen ösztönözte a területek tulajdonosait az új bányák megnyitására. Gömörben is sorra szaporodtak a bányák, ennek következtében a bányászközségek, a bányászatból származó bevétel pedig jelentős mértékben gazdagította a térség birtokosait. Ezek a földesurak a királyi udvarokban is jelentős tisztségeket töltöttek be, ami megnyilvánult az életmódjukban is. A királyi udvarokban megismerkedtek az itáliai műveltséggel, a képzőművészettel, az ott megismert művészeket pedig meghívták a birtokaikra alkotni. Gömörben, az egymáshoz közeli községek templomaiban a falképek szinte azonos időpontban keletkeztek. A magas művészi színvonalú freskók alkotói több templomban is itáliai művészek voltak, de ahol helyi alkotók dolgoztak, ott is kimutathatóak az itáliai művészek hatásai. A freskókon általában az Újszövetségből és a szentek - leggyakrabban Szent László - életéből vett jelenetek elevenednek meg. 

A XVI. században több templom is evangélikusok kezelésébe került, akik lemeszelték, levakolták a falképeket, melyek aztán ennek következtében feledésbe is merültek. 

A XIX. század, de főként a XX. század elején kezdték meg a feltárásokat és akkor kerültek elő a monumentális alkotások a több rétegnyi vakolat alól. A restaurálásuk hatalmas feladat, nagyon körültekintő és aprólékos munkát kíván, így ez a folyamat még ma is tart. Némelyik templom nagyon szomorú állapotban van, de remélhetőleg a jövőben lesz elegendő anyagi támogatás a felújításukra.

Az 5 megtekintett templom:

1. Rákos

2. Csetnek

3. Pelsőc

4. Gecelfalva

5. Ochtina

1. Rákos

Számomra legkülönlegesebb  a rákosi dombtetőn épült templom volt, a rendkívül ritka háromarcú Szentháromság ábrázolása miatt. Egy törzsön, egy fejen, egymásba illeszkedő homlokkal ábrázolta a középkori művész az Atya, Fiú és Szentlélek egységét. Középen az Atya a szakállal, jobb oldalon - a képre tekintve jobb oldalon - a Fiú egy fiatalabb férfi arc, bal oldalon a Szentlélek egy női arc - egyébként a görög és a héber nyelvben is a Lélek és  Bölcsesség szavak nőneműek. 

A Szentháromság ilyen típusú ábrázolását VIII. Orbán pápa tiltotta be 1628-ban a félreérthetőség és a torzságra való hasonlatosság miatt. Különös ábrázolása is ez a különbözőségnek és az egységnek! 

img_1064.JPGSzentháromság különleges ábrázolása /tricephalus/img_1065.JPGAz ülő Szentháromság, bal kezében az élet könyve, jobbját áldásra emeli.
img_1071.JPGMaiestas Domini - Isten dicsősége. Jézus Krisztus szivárványszínű fénykoszorúban, mandorlában /mandulában/, mely az örök életet jelképezi, bal kezében az Élet könyvét tartja, jobbjával pedig áldást oszt. A mandorlát 4négy szárnyas angyal tartja.img_1077.JPGSzent László, Szent István királyaink és Szent Imre hercegimg_1080.JPGA templom északi falát sávokban festette meg a korabeli művész, rajtuk az utolsó ítélet megdöbbentő hatású vízióit ábrázolta.img_1094.JPGA szentély félkupolája a mandorlával,  az alatta lévő sorban az egyházatyák, majd az alsó sorban az apostolok láthatóak. Jobb oldalon található a különleges Szentháromság ábrázolás. img_1103.JPGRákos temploma egy dombtetőn található, a Bebek családhoz tartozó III. Detre nádor, a király helyettese építtette és ő hozatta ide az itáliai példákat követő művészeket, mert fontosnak tartotta, hogy a méltóságát és hatalmát Budától  ilyen messze ezzel is hirdesse.
img_1101.JPGA rákosi templom külső falán is van egy - ma már nagyon rossz állapotban lévő - nagyméretű freskó. A templom most a felújítási munkálatok miatt használaton kívül van, de megoldható a megtekintése.

2. Csetnek 

Csetnek gótikus, háromhajós templomát a Bebek család építtette a XIV. században. A XV. században a főhajót és a déli oldalhajót meghosszabbították, ekkor kapta a hálós boltozatát. A falfestmények szinte a templom teljes falfelületét elfoglalják. A templom különlegessége, hogy két orgonával is rendelkezik és ezek egyike 1492-ből való.

A templom freskóit 1554 után meszelhették le, amikor a területet birtokló Csetneki család áttért az evangélikus hitre. 1908-ban kezdett hozzá a feltárásokhoz Gróh István, a budapesti Iparművészeti Főiskola tanára, a magyar műemlékvédelem egyik úttörője. 

img_1054.JPGA csetneki gótikus templomimg_1043.JPGA szentélyimg_1045.JPGA két orgona, a fölső 1492-ben készült.img_1048.JPGA templom déli falaimg_1028.JPGSzent Erasmus és Márton püspök

Márton püspök életét ismertem, de Szent Erasmus története számomra ismeretlen volt és nagyon megdöbbentem, amikor megtudtam, hogy milyen jelenetet ábrázolt a korabeli művész a freskón. 

Szent Erasmus úgy halt mártírhalált, hogy a beleit kiszakították és azokat egy horgonyfelvonó csörlő köré tekerték, a freskón éppen ezt a jelenetet láthatjuk. Szörnyűséges kínhalál!
img_1027.JPGJézus példabeszéde a tálentumokról. Ezen a képen a gazdag ember éppen útnak indul és különböző pénzösszegeket ad át három szolgájának.img_1013.JPGA csodálatos csillagboltozat és az Agnus Dei - Isten báránya - zárókő.
img_1041.JPGAz oldalhajó bordás boltozataimg_0930.JPGTúravezetőnk, Szakálos Éva művészettörténész magyarázatát hallgatjuk a csetneki templom freskókkal sűrűn díszített szentélyében. Azon a napon rengeteg ismerettel gazdagodtunk, mindannyian hálásak voltunk az élvezetes, lebilincselő előadásáért.

3. Pelsőc

Pelsőc Gömör jelentős települései közé tartozik. Szent György temploma a XIII. században épült a Bebek nemzetség templomaként. A XIV. században alakították át gótikus stílusban, ekkor készítették a freskóit itáliai művészek. A terület birtokosa Bebek György volt, aki Nagy Lajos király nápolyi hadjáratai alkalmával ismerkedett meg az itáliai művészettel és ekkor hozatta az olasz művészeket Pelsőcre. A XVI. században az északi falhoz egy kis kápolnát építettek, mely aztán a Bebek család temetkezési helye lett.

img_0846.JPGPelsőc templomaimg_0858.JPGA templom déli, külső falán, a bejárat felett Szent István, Szent László királyok és Szent Imre herceg ábrázolása, utóbbi csak töredékesen látható.img_0909.JPGDíszesen festett karzatimg_0868.JPGJézus a kereszten, 1370-1380img_0901.JPGJézust sirató asszonyok, 1370-1380img_0918.JPGBebek Lászlónak, a király tárnokmesterének síremlékeimg_0920.JPGA kápolna boltozatát tartó oszlop a szép késő gótikus háromosztatú ablakokkal.img_0923.JPGTemplombelső a szentéllyel

4. Gecelfalva 

Gecelfalva lakói szintén bányászok voltak, a terület tulajdonosa a Csetneki család volt, gótikus temploma a XIV. században épült. Gecelfalva és tőle 6 km-re lévő Ochtina templomainak a freskói szinte azonosak, ugyanazokat a bibliai jelenetek találjuk mindkettőben. Nagy valószínűséggel ugyanazok a freskófestők dolgoztak mindkét helyen, munkájukon látszódik az erős itáliai hatás. Mindkét templomban három sorban ábrázolták Jézus életének a különböző nevezetes eseményeit, kiemelve a karácsonyi és a húsvéti ünnepkört.

img_0929.JPGGecelfalva templomaimg_0936.JPGUtolsó vacsora - az elbeszélő, kifejező ábrázolás. Itt  jelenti ki Jézus: "egyiktek elárul engem" - a tanítványok kéztartása jelzi, hogy mindegyikük kérdezgeti: "Csak nem én?" . Az ábrázolás nagyon részletgazdag, a festő ügyel a terítékek az ételek ábrázolására is.
img_0932.JPGZárókőimg_0958.JPGA boltozat is gazdagon díszítettimg_0953.JPGJézus bevonulása Jeruzsálembeimg_0939.JPGErzsébet és Mária találkozásának meglepő ábrázolása - az áldott állapotot úgy ábrázolta a művész, hogy láthatóvá tette az asszonyok méhében fejlődő gyermekeket.img_0948.JPGJézus a keresztfán a két latorral.

A nekünk, nézőknek bal oldali lator megtért - miután látta, hogy Jézus a keresztfán még az ellenségeiért is imádkozik -, így az ő lelkét egy angyal a mennyországba, a  gonosz lator lelkét az ördög a pokolba viszi. A két lator karjának és lábának a csontjait több helyen is eltörték - ezt jelzik a testükön a sötét foltokkal -, mert így nem tudták tartani magukat, nem tudtak levegőt venni és megfulladtak. Ez általános alkalmazás volt a keresztre feszítetteknél. Jézus csontjait nem törték el, ennek szimbolikus jelentése van.img_0961.JPGJézus testének leemelése a keresztfáról, XV. század eleje. Fájdalmasan szép és kifejező ábrázolás. A létrán álló Nikodemus már kihúzta a szögeket, Mária próbálja megtartani a fia testét, arcuk összeér, testét átöleli.

5. Ochtina

 

img_0982.JPGOchtina temploma, mely a XIII. században épült, majd a XV. században építettek hozzá egy északi oldalhajót.img_1006.JPGA templom freskóinak elrendezése és stílusa hasonló a közeli Gecelfalva templomáéhoz.img_0988.JPGTöviskoronázás, XV. század elejeimg_1002.JPGFeltámadás, a bűnös lelkek ábrázolása
img_0984.JPGErzsébet és Mária találkozása - az ábrázolás módja hasonló, mint Gecelfalva esetében.img_0987.JPGJézus Pilátus előttimg_0985.JPGJézus bevonulása Jeruzsálembe - itt fehér szamáron történik.img_0989_1.JPGJézus a kereszten a két lator közöttimg_0996.JPGHáromarcú Szentháromság ábrázolás Ochtinán 

Nekem és a templomnéző túra minden résztvevőjének hatalmas élmény volt, hogy ennyi gyönyörű freskót láthattunk. Érdemes erre a vidékre ellátogatni, mert nemcsak a templomok rejtenek sok szépséget, hanem a gömöri táj is bővelkedik csodálatos természeti szépségekben.

Remélem, hogy sikerült felkeltenem az érdeklődést Gömör rejtett kincsei iránt!

Jó túrázást, jó kirándulást!

 

A bejegyzés trackback címe:

https://kivancsiturazo.blog.hu/api/trackback/id/tr7412708774

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

szsuzsanna 2017.08.07. 09:07:01

Bocs., "-reméled, hogy felkeltetted az érdeklődést"-...
Felkeltetted, -DE, mit érünk vele, -ha, föl sem merül a lehetősége, hogy megnézhessük (te írtad!)
Jó írás, csodaszép képek, -örülök, hogy legalább így láthattam...-köszönöm.

Kíváncsi Túrázó 2017.08.07. 10:39:14

@szsuzsanna: Kedves Zsuzsnna!
Nagyon örülök, hogy elolvastad az írásomat és annak is, hogy tetszettek a freskók, a fotók! :)
A célom valóban az volt, hogy felkeltsem az érdeklődést ezek iránt a rejtett kincsek iránt.
"sokszor nehéz megoldani azt, hogy be lehessen menni és alaposan nézelődni lehessen bennük" - ezt írtam a cikkemben a látogatásukkal, a megtekintésükkel kapcsolatban.
Mindegyik templomba be lehet jutni, persze van, amelyikbe nehezebben, van, amelyikbe könnyebben. Általában van a templomok ajtaján kitéve tájékoztató - többnyire szlovák nyelven -, melyen szerepel annak a telefonszáma és a címe, akit meg lehet kérni, hogy nyissa ki megtekintésre a templomot. Az ugyan lutri, hogy éppen otthon tartózkodik-e az illető, mert a mi esetünkben például az egyik faluban éppen trágyát hordott ki a földekre a kulcsok őrzője. Ilyen látogatásokkor illik némi adományt adni a templom számára. Néhány euróról van szó, nem nagy összegre kell gondolni! :) Vasárnapi misék alkalmával minden templom megtekinthető.
Én azért is örültem a Gombaszögi Tábor által szervezett lehetőségnek, mert itt a túrát vezető művészettörténész az 5 templomhoz pontos időre megszervezte, hogy be tudjunk menni. De aki magánemberként érkezik erre a vidékre, az is meg tud nézni 1 nap alatt 2-3 templomot, ezt mi is megtettük már néhány alkalommal vasárnap délelőttönként.
Ezekben a falvakban nagyon kedvesek, segítőkészek az ottani lakosok, akár beszélik a magyar nyelvet, akár szlovák anyanyelvűek lakják. Bátran el lehet tehát menni, mert a vidék is gyönyörű, igazi romantikus a táj.
Üdvözlettel: Magdolna

dez01 2017.08.07. 16:04:13

Fantasztikus. Ilyenkor látszik, mit tettek tönkre az alföldön a török háborúk:(

Kíváncsi Túrázó 2017.08.07. 17:36:22

@dez01: Ez így van. A Felvidéken is támadtak a törökök több alkalommal, itt is sok falu vált a földdel egyenlővé, nyomuk sem maradt - például Trencsén környékén 17 falu pusztult el teljesen -, persze az Alföldön sokkal nagyobb mértékben pusztultak el a települések, a hozzájuk tartozó templomokkal együtt.

szsuzsanna 2017.08.08. 11:02:19

@Kíváncsi Túrázó: Kedves Magdolna!
Bocs., még egyszer: "az irigység szólt belőlem"...-tényleg köszönöm a sok szép képet, újra átböngésztem őket.
Ha legközelebb arra járunk, megpróbálunk bejutni.
Remélem nem haragszol, ha ide írom, -ha, itthon hasonlóan, különleges templomokat akartok látni, akkor ajánlom, a Szatmár-Bereg "csücsköt" ! (nagy része fatemplom, belül meg..-szájtátva bámultuk..)
Egy rettenetes hideg esős tavasszal odacsaltuk a világutazó svájci barátainkat is.
-(néhány "polgárjenő" hivatalt fölhívtam előtte, -rendkívül kedvesek és segítőkészek voltak!!!, -és, még ajánlottak más templomokat is!) ,+ persze, név, cím, telefonszám.
Hasonlóan "kulcsosan" működnek: telefonszám kiírva, "kulcsos-asszony" jön, -de, van néhány világvégi, eldugott csoda is, -ott, az első szembejövő asszony, tudott valakit, aki talán tudja, hogy kinél van a kulcs, -(szakadó esőben odakísért, az illető telefonált, az idős bácsi, az ebédjét otthagyva jött az esőben=Nagyszekeres!)...
Bocs., hogy elkalandoztam, nagy csavargók vagyunk, -de, ennyi önzetlen kedvességgel, lelkesedéssel, nem találkoztunk...
(pl.a vajai kastély idegenvezetője)
A lényeg, aki elmegy a "csücsökbe" csodákat fog látni, és, olyan emberekkel találkozhat, akik, őszintén, önzetlenül kedvesek, örömmel, és büszkén mutatják meg amijük van.
Kedves Magdolna! Remélem nem haragszol, hogy ezt ide írtam. Bocsánat, de, a te képeidről, leírásaidról, eszembe jutott ez a vidék.

Kíváncsi Túrázó 2017.08.08. 11:58:28

@szsuzsanna: Kedves Zsuzsanna!
Már hogy haragudnék! Nagyon örülök, leírtad az élményeidet! :)
Hallottam már a "csücsök" szépségeiről, biztosan meg is fogom nézni valamikor, ehhez a lelkes beszámolód még nagyobb ösztönzést adott! :):)
Látom, ismered az "utat", a módszereket, hogy miként lehet vidéken megnézni a templomokat, a műemlékeket :)
Egyébként a Gombaszögi Nyári Tábor biztosan jövőre is szervez ilyen gömöri templomnéző túrát, ha érdekel, akkor oda be lehet majd csatlakozni. :)

baraonda · baraonda.blog.hu 2017.08.18. 19:34:29

A gomori regio sajnos Szlovakia mostohagyermeke, ezert (is) koszonom ezt a posztot, eleg csak a kepeidre nezni, hogy megerezzuk, Gomor csupa kincs!

Kíváncsi Túrázó 2017.08.18. 21:31:54

@baraonda: Köszönöm, hogy elolvastad az írásomat, örülök, hogy tetszett!
Én néhány éve fedeztem fel Gömör csodáit, lelkesen népszerűsítem is azokat. :)
Megnéztem időközben az írásaidat, gratulálok az igényes és érdekes cikkekhez! :)

Kartacs_Bela 2017.08.19. 16:52:42

Én is nagyon köszönöm ezt a cikket is. Így tovább.

Kíváncsi Túrázó 2017.08.19. 23:08:18

@Kartacs_Bela: Szia! :) Nagyon örülök, hogy elolvastad az írásomat! :)